Nöroloji Ana Bilim Dalı

Nöroloji; beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarının tanısı ve tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır. Nörolojinin ilgilendiği başlıca hastalık grupları şunlardır;

Başağrısı (migren, gerilim tipi başağrısı, küme başağrısı, sekonder başağrıları….)

Baş dönmesi

Beyin damar hastalıkları (damar tıkanıklığı veya kanamaya bağlı olarak gelişen felçler)

Demanslar (Alzheimer hastalığı ve diğer bunama çeşitleri)

Hareket bozuklukları (Parkinson hastalığı, huzursuz bacak sendromu ve diğer hareket bozuklukları)

Epilepsi (sara hastalığı)

Multiple sklerozis ve diğer demiyelinizan hastalıklar

Kas hastalıkları

Periferik sinir hastalıkları (yüz felci, polinöropatiler, nöropatik ağrı, karpal tünel sendromu…)

Motor nöron hastalığı (ALS)

Sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ensefalitler)

Nöromuskuler kavşak hastalıkları ( Miyastenia Gravis ve diğerleri)

Denge ve koordinasyon bozuklukları

 

Görüldüğü gibi; toplumda hemen herkeste görülebilen başağrısı ve baş dönmeleri, ölüm nedenleri içinde 3. sırada yer alan felçler, yaşlanan nüfusla birlikte önemli  bir sorun haline gelen Alzheimer Hastalığı ve çoğu özürleyici diğer ciddi hastalıklar nörolojinin alanına girmektedir.  Yatan hasta servisi, yoğun bakım ünitesi ve ayaktan hastaların görüldüğü polikliniklerde yukarıda sayılan hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Bu amaçla güncel tanı ve tedavi  metodları kullanılmaktadır. Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG),  tomografi (CT), dopler ultrasonografi, anjiografi gibi tetkikler radyoloji kliniği ile birlikte değerlendirilmektedir. Beyin damar hastalıklarının tedavisinde girişimsel radyoloji ile işbirliği halinde çalışılarak stent uygulamaları gibi uygulamalar yapılmaktadır. Nöroloji laboratuvarında  elektroensefalografi (EEG) ve elektronöromiyografi (ENMG) ve uyarılmış potansiyeller  kullanılmaktadır. 

Laboratuar: Poliklinik ile aynı katta yerleşik olan nöroloji laboratuarı EEG,  EMG, uyarılmış potansiyeller (UP) olmak üzere 3  kısma ayrılmıştır.

 

A. EEG Laboratuarı: Beyin elektriksel aktivitelerinin kayıt edilmesi esasına dayanan EEG tetkiki epilepsi hastalığı başta olmak üzere birçok nörolojik hastalığın tanısının konulması ve takip amacıyla kullanılmaktadır. Nörolojik olgular haricinde beyin cerrahisi ve psikiyatri klinikleri tarafından da sıkça istenen EEG tetkik sonuçları en geç 2 iş günü içerisinde hastaya verilebilmektedir.

B. EMG Laboratuarı: Kasın elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi ve sinir iletim hızlarının ölçülebilmesi esasına dayanan EMG tetkiki, kas ve periferik sinir sistemi hastalıklarının tanısının konulması ve takibi için kullanılmaktadır. Nörolojik olgular haricinde  ortopedi ve romatoloji polikliniklerince tetkik istemi yapılmaktadır. Tetkik sonuçları aynı gün içerisinde hastaya verilebilmektedir.

C. Uyarılmış Potansiyeller Laboratuarı: Görsel (VEP), işitsel (BAEP), duyusal (SEP)  yolların incelendiği uyarılmış potansiyel tetkikleri özellikle multple sklerozis gibi hastalıkların ayırıcı tanısında kullanılmaktadır.

 

 

 
 
Üniversitemize bağlı diğer sitelere buradan ulaşabilirsiniz.
Sosyal Ağlar